Vandaag de dag kiezen bedrijven meer en meer voor telewerk. Tijdens het telewerken heeft men toegang tot informatie die toebehoort aan de organisatie waarvoor men werkzaam is. Het beschikbaar stellen van deze informatie leidt tot extra beveiligingsrisico’s. Het is dus belangrijk als bedrijf deze risico’s te verkleinen door beveiligingsmaatregelen te treffen.

Sterke authenticatie (Token)
Veilige verbinding met het […]