Het gebruik van mobiele telefoon- en internetdiensten in het buitenland (roaming) is momenteel nog een dure aangelegenheid. Een jaar terug werden deze kosten geplafonneerd als tijdelijke maatregel. Nu lijkt het einde nabij te zijn voor deze kosten in de EU-lidstaten.

Het Europees Parlement is akkoord over het afschaffen van roamingkosten in de EU-lidstaten vanaf 15 december 2015. De raad van ministers uit de EU-lidstaten moet wel nog akkoord gaan met het voorstel.

eu-roaming

We nemen aan dat de EU hiermee een signaal stuurt naar de rest van de wereld. Want buiten de EU zijn de roamingkosten nog steeds erg kostbaar.